Náhradní plnění

Odebíráním našich služeb podporujete znevýhodněné osoby se zdravotním postižením.

  • V naší provozovně pracuje více než 50% osob se zdravotním postižením.
  • Při zadání zakázky Vám proto vystavíme potvrzení o náhradním plnění podle §3 nařízení vlády č.228/2000 Sb.

Co je to náhradní plnění?

  • Náhradní plnění je právní institut, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením nebo finančním odvodem do státního rozpočtu přispět ke zlepšení jejich situace.
  • Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4 %).
  • Pro splnění této povinnosti je možné odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených. Touto firmou je právě knihařství Pacoň.